E-Tiket.cz

Varšavská 715/36, Praha 2, 120 00 – Vinohrady

 

KONTAKTUJTE NÁS

Již dlouhou dobu se setkáváme s nejpalčivějšími dotazy a proto jsme na ně připravili níže seznam odpovědí.

Pouze platební kartou na účet Pořadatele.

Velká část pořadatelů dělá vše pro to, aby akce mohla v budoucnu proběhnout, což znamená složitou komunikaci se všemi zúčastněnými stranami (moderátor, místo konání, produkce, technika atd.). Proto jsou tyto akce velmi často zatím posunuty na neznámý budoucí termín.

 Všem zákazníkům zasíláme notifikační e-mail a žádáme je tímto o strpení. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a není zatím možné žádat jejich refundaci jakoukoliv formou.

Jakmile pořadatel akce dojedná se všemi zúčastněnými stranami (umělec, místo konání, produkce, technika atd.) nový závazný termín, potvrdíme jej v systému a všem zákazníkům zasíláme notifikační e-mail. Jelikož se v takovém případě v současné době jedná nejčastěji o zásah tzv. vyšší moci, zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti bez možnosti refundace jakoukoliv formou.

Zakoupené vstupenky na konající se akce zůstávají v platnosti bez možnosti refundace jakoukoliv formou.

E-Tiket není pořadatelem akcí samotných, pouze je zařazuje do vlastního katalogu a zprostředkovává prodej vstupenek. Není tudíž v našich silách tomuto požadavku vyhovět; vždy se musíme řídit pokyny pořadatelů a Obchodními podmínkami pro nákup vstupenek.

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ